Objave


15. 02. 2018
Objavljeno gradivo

Prerigeljsko brezno na kočevski Mali gori

Članek objavljen v reviji Jamar 2008 (1) 2, str. 11. ...

15. 02. 2018
Objavljeno gradivo

Udor na gozdni cesti na Radohi

Članek objavljen v reviji Jamar 2008 (1) 2, str. 12. ...

15. 02. 2018
Objavljeno gradivo

Jame na območju Kuma - drugič

Članek objavljen v reviji Jamar 2008 (1) 2, str. 14. ...

15. 02. 2018
Objavljeno gradivo

Varstvo jam v krajinskem parku Ponikovski kras

Članek objavljen v reviji Jamar 2008 (1) 2, str. 16. ...

15. 02. 2018
Objavljeno gradivo

Lenčkova jama

Članek objavljen v reviji Jamar 2008 (1) 2, str. 21. ...

15. 02. 2018
Objavljeno gradivo

Brezno Velikega Talirja

Članek objavljen v reviji Jamar 2008 (1) 2, str. 24. ...

15. 02. 2018
Objavljeno gradivo

Kačna jama

Članek objavljen v reviji Jamar 2008 (1) 2, str. 26. ...

15. 02. 2018
Objavljeno gradivo

Čaganka

Članek objavljen v reviji Jamar 2008 (1) 2, str. 28. ...

15. 02. 2018
Objavljeno gradivo

Jamski sistemi v Sloveniji

Članek objavljen v reviji Jamar 2008 (1) 2, str. 30. ...

15. 02. 2018
Objavljeno gradivo

Status in ogroženost Križne jame in Nove Križne jame

Članek objavljen v reviji Jamar 2008 (1) 2, str. 39. ...

15. 02. 2018
Objava na svetovnem spletu

V Škamperletovi jami umrl italijanski jamar

Nedeljski izlet v 600 metrov dolgo in 100 metrov globoko jamo je bil za tri italijanske jamarje iz T ...

15. 02. 2018
Objava na svetovnem spletu

Kamniška jama

Kamniška jama je izvotljena v Zeleniških špicah v Kamniško-Savinjskih Alpah, na območju kjer je izra ...

15. 02. 2018
Objava na svetovnem spletu

Planinska jama

Planinska jama sodi med najdaljše slovenske vodne jame. Vhod v jamo je v zatrepni dolini pod 65 m vi ...

15. 02. 2018
Objava na svetovnem spletu

Matjaževe kamre

Matjaževe kamre so ostanek nekdaj aktivne vodne jame, ki jo je izdolbel povirni krak Poljanske Sore ...

15. 02. 2018
Objava na svetovnem spletu

Rakov Škocjan

V severozahodnem delu Notranjskega regijskega parka, v zaledju svetovno znanega presihajočega Cerkni ...

15. 02. 2018
Objava na svetovnem spletu

Kostanjeviška jama

Kostanjeviška jama leži ob vznožju Gorjancev, za katere je značilen razgiban kraški teren s krednimi ...

15. 02. 2018
Objava na svetovnem spletu

Postojnski jamski sistem

Geološke in geomorfološke raziskave: Postojnski jamski sistem je z dolžino 20.570 m najdaljši jamski ...

15. 02. 2018
Objava na svetovnem spletu

Vilenica

Vilenica je kraška jama na na Krasu. Njen razmeroma strm vhod se odpira ob vznožju Taborskega gričev ...

15. 02. 2018
Objava na svetovnem spletu

Zjot

Uradna oznaka: DjudSinonimi: DžudJama Zjot se odpira v neposredni bližini Nerajskega polja. Vhod van ...

15. 02. 2018
Objava na svetovnem spletu

Škocjanske jame

Podzemeljska geomorfološka vrednota. Škocjanske jame so 6200 m dolga in 223 m globoka vodna jama na ...

15. 02. 2018
Objava na svetovnem spletu

Mala jama na Prevali

Pod potjo Dane–Matavun zahodno od Sokolaka je vrtača z zanimivim špranjastim vhodom. Za vhodom je 21 ...

15. 02. 2018
Objava na svetovnem spletu

Mejame

Ko majhen vodootok Golobert priteče s fliša na zahodnem robu Brkinov, teče še 300 m po lastni naplav ...

15. 02. 2018
Objava na svetovnem spletu

Mariničeva jama

Mariničeva jama skupaj z Mahorčičevo jamo sestavlja začetni del Škocjanskih jam, nekoč imenovan Male ...

15. 02. 2018
Objava na svetovnem spletu

Tominčeva jama

Pri dnu severnega dela Velike doline Škocjanskih jam se odpira 8 m visok in 25 m širok vhod v Tominč ...

15. 02. 2018
Objava na svetovnem spletu

Mahorčičeva jama

Sledeč površinskemu toku Reke, ki se konča s ponorom pod 164 m visoko steno v vzhodnem delu vasi Ško ...