Objave


15. 02. 2018
Objavljeno gradivo

Mala Boka – Poljska Jama: Connection and Controversy

During seven years of exploration in Slovenia’s Kanin massif in the Julian Alps, the Caving Section ...

15. 02. 2018
Objavljeno gradivo

Connection and Reaction

At the beginning of December 2005 twoSlovenian cavers visited the entrance of BC–4and reached a dept ...

15. 02. 2018
Objava na svetovnem spletu

Baršnca

Jama leži na vzhodnem pobočju Mačjega hriba v Krškem hribovju in je z globino 81 m najgloblja jama o ...

15. 02. 2018
Objava na svetovnem spletu

Risanica

Risanica pri Dolenjih Ponikvah je sklepni obdobni požiralnik Temenice, ki jo slednja doseže le ob iz ...

15. 02. 2018
Objava na svetovnem spletu

Zijalo

Temenica je največja dolenjska ponikalnica, ki na svoji poti do izliva v reko Krko dvakrat ponikne. ...

15. 02. 2018
Objava na svetovnem spletu

Šolnovo brezno

Severozahodno od Prevol v Suhi krajini je na pobočju Prevolskega hriba vhod v Šolnovo brezno. Vhodno ...

15. 02. 2018
Objava na svetovnem spletu

Zvrnilca

Zvrnilca, tudi Rzarjevo brezno, je 109 m globoko poševno korozijsko brezno pri Ratju v Suhi krajini. ...

15. 02. 2018
Objava na svetovnem spletu

Rupa na Brodu

Vhod v jamo, ki je delno onesnažen, je 15 m široka vrtača z izpodjedenim dnom sredi Brojskega gozda ...

15. 02. 2018
Objava na svetovnem spletu

Kostanjeviška jama

V zaledju Kostanjevice na Krki se na pobočju Gorjancev razteza eden najbolj skrajnih in izoliranih o ...

15. 02. 2018
Objava na svetovnem spletu

Bobnova jama

Dinarsko usmerjena dolina Cegence, zahodno od Jame pri Dvoru v Suhi krajini, premore več bruhalnikov ...

15. 02. 2018
Objava na svetovnem spletu

Poltarica

Vodnat kraški izvir Poltarica je prvi desni pritok reke Krke. Od njenega izvira oz. njene izvirne Kr ...

15. 02. 2018
Objava na svetovnem spletu

Jazbina pri Podturnu

Fosilna izvirna jama nad izvirom Obrh v vznožju Pogorelca pri Podturnu. Nastala je ob lokalnem prelo ...

15. 02. 2018
Objava na svetovnem spletu

Zgornja Klevevška jama

Klevevž (Klingenfels) je ime za nekdanji srednjeveški grad nad slikovito sotesko z manjšimi slapovi ...

15. 02. 2018
Objava na svetovnem spletu

Spodnja Klevevška jama

Klevevž (Klingenfels) je ime za nekdanji srednjeveški grad nad slikovito sotesko z manjšimi slapovi ...

15. 02. 2018
Objava na svetovnem spletu

Krška jama

Reka Krka izvira v široki zatrepni dolini na kraškem ravniku severno od istoimenske vasi. Njene vode ...

15. 02. 2018
Objava na svetovnem spletu

Jama pod gradom Luknja (Lukenjska jama)

Lukenjska jama se odpira v zatrepni dolini Luknja, kjer tretjič izvira ponikalnica Temenica (Luknja) ...

15. 02. 2018
Objava na svetovnem spletu

Mala Prepadna

Mala Prepadna je soseda Velike Prepadne, z vhodom na severnem pobočju Srobotnika. Leta 1935 so jo ra ...

15. 02. 2018
Objava na svetovnem spletu

Slugova jama

Vhod v Slugovo jamo leži le nekaj metrov nad nivojem Globodolskega polja (nadmorska višina 205 m). V ...

15. 02. 2018
Objava na svetovnem spletu

Cinkov križ

Na vrtačasti uravnavi južno od Podstenic na Kočevskem rogu se v kraške globine odpira več jam in bre ...

15. 02. 2018
Objava na svetovnem spletu

Četrti julij

Brezno v bližini Planine pod Mirno goro v občini Semič, ki je ime dobilo po datumu prvega pristopa, ...

15. 02. 2018
Objava na svetovnem spletu

Ledena jama na Jelenici

Poleg Ledene jame pri Kunču je edina znana ledenica na Kočevskem rogu. Obe se nahajata na relativno ...

15. 02. 2018
Objava na svetovnem spletu

Ledena jama pri Kunču

Jama, znana tudi kot Kuntscher Eisgrotte, leži na širokem gozdnem grebenu severovzhodno od opuščene ...

15. 02. 2018
Objava na svetovnem spletu

Bizjakova jama

Bizjakova jama je izredno dinamična in razgibana vodna jama, ki je s svojimi 558 m dolgimi rovi sodi ...

15. 02. 2018
Objava na svetovnem spletu

Radoška jama

Jama leži jugovzhodno od Uršnih sel na planoti Radoha, ki je sestavni del Gorjancev oz. njegovega ma ...

15. 02. 2018
Objava na svetovnem spletu

Pečenevka

Pečenevka je ponorno brezno potoka Jamnik na jugozahodnem (metliškem) koncu Gorjancev. Njegova poseb ...