Objave


15. 02. 2018
Objava na svetovnem spletu

Sanacija onesnaženih jam

Projekt sanacije onesnaženih jam je potekal v letih 1997 in 1998. Zajemal je pregledovanje območja S ...

15. 02. 2018
Objava na svetovnem spletu

Čiščenje Ravbarjeve jame

Čiščenje Ravbarjeve jame je potekalo 23. in 24.7.1998 v okviru akcije Ministrstva za okolje in prost ...

15. 02. 2018
Objava na svetovnem spletu

Analiza vod iz Jame 1 v Kanjaducah

Ob odkritju podzemnega toka Reke v Jami 1 v Kanjaducah je bil odkrit tudi več 10m visok slap, ki pad ...

15. 02. 2018
Objava na svetovnem spletu

Očistimo Slovenijo v enem dnevu

Po tehtnem razmisleku in dolgih pogovorih o onesnaženih jamah smo se odločili, da v sklopu akcije Oč ...

15. 02. 2018
Objava na svetovnem spletu

Vseslovenska akcija čiščenja jam

22.09.2007 smo ob 9h pričeli s čistilno akcijo v jami Bestažovca. Uporabilii smo skupno opremo za ob ...

15. 02. 2018
Objava na svetovnem spletu

Nekatere onesnažene jame na Sežansko-Komenskem Krasu

Kat.št., ime jame, tip odpadkov:275, Jama na Bjekovniku, mrhovina282, Puševca, skladišče razstreliva ...

  • 1