Osnovni podatki objave

Jama 1272 - Zjot v Sebetihu
Avtor Ni avtorjev
Organizacija JK Novo mesto
Naslov Zjot v Sebetihu
Povzetek Iz katastra JK Novo mesto
Vsebina Udorna kapniška jama na vzpetini Sebetih v podaljšku Poljanske gore pri Sinjem vrhu. Na zakraselem vrhu se odpira široka udornica dimenzij 25 x 30 m. Vanjo se spušča strm podor, ki se v jamskem prostoru zaključuje z velikimi balvani. Jamski poligon je dolg 120 m in se preko manjšega praga zaključi s 30 m globokim zasiganim breznom na skupni globini 92 m. V vhodnem delu se do poletja ohranja snežišče.
Url www.jknm.si/media/pdf/1272_Zjot_Sebetih.pdf

Dokumenti objave


×

Komentarji