Osnovni podatki objave

Jama 2950 - Jama v kamnolomu
Avtor Ni avtorjev
Organizacija JK Novo mesto
Naslov Jama v kamnolomu
Povzetek Iz katastra JK Novo mesto
Vsebina

Izvirna jama v kanjonu reke Kolpe pred Sečjo vasjo, ki so jo leta 1967 prvi raziskali jamarji BJK Črnomelj.

Vhod v jamo je bil umetno odprt ob izkoriščanju kamnoloma nad izvirom. Ozek vhodni rov pripelje do rova z aktivnim vodnim tokom v dolžini dobrih 100 m. Plitva struga podzemskega potoka se konča s sifonom. Stene so značilno erozijsko obdelane. Podzemski tok je življenjski prostor več endemičnih vodnih vrst polžev in nižjih rakov.
Url www.jknm.si/media/pdf/2950_Jama_v_kamnolomu.pdf

Dokumenti objave


×

Komentarji