Osnovni podatki objave

Jama 855 - Šulnovka
Avtor Ni avtorjev
Organizacija JK Novo mesto
Naslov Šulnovka
Povzetek Iz katastra JK Novo mesto
Vsebina

Globlje korozijsko brezno vzhodno od Bojanje vasi na južnem pobočju Gorjancev (Žumberačke gore). Vhod je bil registriran leta 1941, člani JKNM smo brezno raziskali leta 1993.

Za manjšim vhodom se odpre 45 m globoko brezno, ki je nastalo ob prelomnici. Vhodni del se v globino zvonasto razširi in na dnu konča s podorom. Brezno je onesnaženo z živalskimi kadavri.
Url www.jknm.si/media/pdf/855_Sulnovka.pdf

Dokumenti objave


×

Komentarji