Osnovni podatki objave

Jama 114 - Jazbina pri Podturnu
Avtor Ni avtorjev
Organizacija JK Novo mesto
Naslov Jazbina pri Podturnu
Povzetek Iz katastra JK Novo mesto
Vsebina Fosilna izvirna jama nad izvirom Obrh v vznožju Pogorelca pri Podturnu. Nastala je ob lokalnem prelomu, dobro vidnem zlasti v vhodnem delu. Z nižanjem erozijske osnove in tektonskih procesov se je vodni tok Obrha umaknil v globino, na nivo sedanjega izvira.
Url www.jknm.si/media/pdf/114_Jazbina.pdf

Dokumenti objave


×

Komentarji