Osnovni podatki objave

Jama 8181 - Jama Poltarica
Avtor Ni avtorjev
Organizacija JK Novo mesto
Naslov Poltarica
Povzetek Iz katastra JK Novo mesto
Vsebina Vodnat kraški izvir Poltarica je prvi desni pritok reke Krke. Od njenega izvira oz. njene izvirne Krške jame je oddaljena 400 m. Nad povirjem Poltarice se dviga strmo ostenje, v katerem izstopa mogočen spodmol. Slednji se dviguje 22 m nad nivo glavnega izvira, od katerega je oddaljen 105 m. Vhod v jamo je zaprt z rešetkami.
Url www.jknm.si/media/pdf/8181_Poltarica.pdf

Dokumenti objave


×

Komentarji