Osnovni podatki objave

Jama 2111 - Zijalo 2112 - Fantovska luknja 5239 - Jama Jezero pod Zijalom 6328 - Ajdovska jama v Zijalu
Avtor Ni avtorjev
Organizacija JK Novo mesto
Naslov Zijalo
Povzetek Iz katastra JK Novo mesto
Vsebina Temenica je največja dolenjska ponikalnica, ki na svoji poti do izliva v reko Krko dvakrat ponikne. V zgornjem toku teče po nepropustnih kamninah, pri vasi Dolenje Ponikve pa priteče na prepustne apnence, kjer ponika v številnih požiralnikih. Po krajši podzemeljski poti (1600 m) ponovno pride na dan v Zijalu.
Url www.jknm.si/media/pdf/2111_Zijalo.pdf

Dokumenti objave


×

Komentarji