Osnovni podatki objave

Jama 518 - Kostanjeviška jama
Avtor Ni avtorjev
Organizacija Ni organizacij
Naslov Monografija o Kostanjeviški jami
Povzetek Obsežna monografija o Kostanjeviški jami
Vsebina

V monografiji formata A4, ki obsega 112 strani bo bralec našel obilo dokumentarnega gradiva, načrta Kostanjeviške in Bizjakove jame ter skoraj sto, večinoma barvnih fotografij. Knjigo sta družno izdala in založila Jamarski klub Novo mesto in Klub jamarjev Kostanjevica na Krki, javnosti pa smo jo družno predstavili 11. maja 2002 v Galeriji Božidar Jakac v Kostanjevici na Krki. Urednik monografije: Andrej Hudoklin. Fotografije: Marko Pršina.

Monografija Kostanjeviška jama po knjižničnih merilih sodi med t. i. monografske publikacije z enoznačno ISBN številko: 961-238-049-X.

Vsebina

Andrej Hudoklin, Kostanjeviška jama in njeni raziskovalci
Borivoj Ladišić, Bizjakova jama, soseda Kostanjeviške jame
Miha Brenčič, Geologija Kostanjeviške jame
Boris Sket, Živalski svet Kostanjeviške in Bizjakove jame
Andrej Hudoklin, Netopirji v Kostanjeviški jami
Slavko Polak, Jamski hrošči Kostanjeviške jame
več avtorjev, Jama in jamarji
Url www.jknm.si/si/publikacije/kostanjeviska/

Dokumenti objave


×

Komentarji