Osnovni podatki objave

Jama 8085 - Ferranova buža
Avtor Ni avtorjev
Organizacija JK Železničar
Naslov Sledenje potoka v jami Ferranova buža nad Vrhniko
Povzetek Prispevek obravnava značilnosti nedavno odkritega podzemnega vodotoka v jami Ferranova buža in njegovega kraškega hidrološkega sistema.
Vsebina

Izvleček

Miha Staut & Primož Auersperger: Sledenje potoka v jami Ferranova buža nad Vrhniko

Prispevek obravnava značilnosti nedavno odkritega podzemnega vodotoka v jami Ferranova buža in njegovega kraškega hidrološkega sistema. Njegove gorvodne povezave so bile zožene na nekaj možnih virov s pomočjo logičnega izločanja. Za potrebe dognanja povezav z dolvodnimi izviri okrog Vrhnike, je bil izveden sledilni poskus. Uporabljeno sledilo je bilo uranin z intervalom vzorčenja na osem ur v Primcovem, Bečkajevem in Kožuhovem izviru. Povezava je bila dokazana z vsemi tremi izviri, vendar se je največja količina sledila pojavila v Kožuhovem izviru. Glede na rezultate sledenja je moč zaključiti, da se je uranin prenesel v enkratnem homogenem valu in da obstaja majhna verjetnost, da se je kje zadržal dlje.

Ključne besede: kras, hidrologija, vodno sledenje, uranin.
Url carsologica.zrc-sazu.si/downloads/352/staut.pdf

Dokumenti objave


×

Komentarji