Osnovni podatki objave

Jama 9862 - Brezno v Borštu
Avtor Ni avtorjev
Organizacija Ni organizacij
Naslov Laura Kristan, 2010: Raziskava in obravnava naravnogeografskih značilnosti Zgornje Pivke in njihova aplikacija v GIS, diplomsko delo, Koper.
Povzetek V diplomi je obravnavana tudi registracija Brezna v Borštu, jama je opisana, priložen je tudi A zapisnik.
Vsebina

V diplomi je obravnavana tudi registracija Brezna v Borštu, jama je opisana, priložen je tudi A zapisnik. Med drugimi je zanimiv podatek, da je jama na vhodu onesnažena z nekaj kadavri in PVC folijo.

Url https://share.upr.si/fhs/PUBLIC/diplomske/Kristan-Laura.pdf

Dokumenti objave


×

Komentarji