Osnovni podatki objave

Jama 259 - Najdena jama
Avtor Ni avtorjev
Organizacija DZRJ Ljubljana
Naslov Zakaj je kljub suhemu Planinskemu polju Najdena jama poplavljena?
Povzetek Razlaga Franceta Šušteršiča o tem, kako se pretaka voda po podzemlju med Planiskim poljem in izviri Ljubljanice in zakaj je zaradi tega Najdena jama poplavljena, kljub suhemu Planinskemu polju.
Vsebina

Pretočni sistem (to so predvsem zaliti rovi) od Planinskega polja do izvirov Ljubljanice je v skoraj popolnoma freatičen.Nekako tako, kot kakšno mravljišče, ali pa res luknjičav sir. Če bi ne bilomotenj, bi se voda s Planinskega polja v podzemlja zlila kot z mize ingladina podtalnice bi bila približno na višini izvirov, nagnjena nazaj protipolju samo toliko, kolikor bi pač znašale energetske izgube zaradi trenja. V"idealnih" razmerah skoraj nič. Žal pa so vmes ovire. Takoj ob robu poljaje kamnina zaradi Idrijskega preloma tako porušena, da s polja v notranjostne vodi nobena prehodna jama, voda pa se preceja skozi podore. Tu izgubiskoraj 20 m višine. Z drugo besedo, precejanje ji pobere toliko potencialneenergije, kolikor pač ustreza 20-im metrom. Dalje proti izvirom je šenajmanj ena podobna pregrada (filter), kje voda izgubi še ostalo energijo,torej več kot 100m. Glede na višino poplav v Gašpinovi jami in nič vode vBreznu pri Gnezdu je precej utemeljeno sklepati, da je ta filter na območjuLogaških Koliševk. Podobno velja za vse Dinaride. Graditeljem velikihelektrarn na bratskem jugu je hitro postalo jasno, zakaj gre. Injekcijskezavese so locirali tam, kjer so že obstajale naravne ovire ("filtri") in sozato bili pravzaprav zelo uspešni. Vse delajo brez večjih motenj že skorajpol stoletja.

Kaj se torej dogaja ob poplavah? Narasla voda teče s polja v podzemljenekaj časa neovirano, a se prične ustavljati ob spodnji pregradi. Gladinanarašča tako, da se tlak povečuje, kar do neke mere povečuje pretok. Nekajčasa to gre, potem pa poplava "ritensko" doseže najprej Gradišnico in malopozneje še Najdeno jamo. Voda v obeh se prične dvigati. Dokler je gladinanekaj več kot 20 m pod višino Planinskega polja, ni zunaj videti še nič. Čimpa se dvigne dovolj, se zaradi upora na prehodu s polja v podzemlje začnedvigati voda tudi na polju. Kaj dosti se pa ne more, saj se predvsem razlivapo polju, ki prestreže večino poplave.

Današnja situacija je torej takšna, da je gladina vode v sistemu (gorvodnood Koliševk) nekaj više kot 20 m pod ravnino polja in se samo bolj ali manjrazliva iz struge. Zaradi napovedanega dežja se bo v prihodnjih dneh vodaspet dvignila. Verjetno bo malo bolj resno zalila polje. Toliko bi bilo zelona kratko. Razmere so v naravi nekoliko bolj zapletene, ker je v igri še večpod- in nadzemskih pritokov.

Url /

Dokumenti objave


×

Komentarji