Osnovni podatki objave

Jama 747 - Postojnska jama
Avtor Ni avtorjev
Organizacija Ni organizacij
Naslov Čistilna biološka naprava v Postojnski jami
Povzetek V Postojnsko jamo so namestili prvo biološko čistilno napravo, ki je edinstvena v takem okolju na svetu.
Vsebina Postojna- V koncertni dvorani Postojnske jame je bila nameščena prva podzemna biološka čistilna naprava na svetu. V Postojnsko jamo so umestili tudi nove sanitarije in razstavno prodajni objekt, celotna investicija pa je znašala 560.000 evrov, poroča STA.

Nova čistilna naprava je po ocenah družbe Postojnska jama pomembna pridobitev, saj se s tem zmanjšujejo vplivi turistične rabe jame na okolje. V preteklosti so se odplake iz koncertne dvorane namreč iztekale v reko Pivko, ki teče v Planinsko jamo. Nova čistilna naprava zagotavlja 98-odstotno prečiščenost komunalnih odplak, zato se prečiščena voda lahko ponovno uporabi kot sanitarna voda.

Inovativnost projekta

V kraških jamah veljajo posebne naravovarstvene zahteve glede hrupa in emisij, zato je inovativnost projekta že sama umestitev čistilne naprave v okolje. Prilagojena je delovanju pri pogojih zelo različnih obremenitev in konstantno nizke temperature, inovativna pa je tudi kombinirana uporaba tehnologije pritrjene biomase na mobilnih nosilcih s selekcioniranjem mikroorganizmov v več stopnjah ter tehnologija končne mikrofiltracije skozi potopno membrano, ki so jo razvili na univerzi na Norveškem.

Prvi objekt v koncertni dvorani Postojnske jame je bil zgrajen leta 1927 v času Kraljevine Italije. Tedaj je bil v njem podzemni poštni urad, trgovina s spominki in gostinski objekt, kasneje pa se je objekt večkrat preurejal.

V novem razstavnem objektu je od danes naprej na ogled tudi predstavitev 112-letne zgodovine podzemne pošte, razglednice oddane v Postojnski jami pa bodo nosile nov ilustrirani poštni žig.

Url www.delo.si/gospodarstvo/okolje/cistilna-bioloska-naprava-v-postojnski-jami.html

Dokumenti objave


×

Komentarji