Osnovni podatki objave

Jama 4465 - Kavkna jama 6001 - M-16 (Tolminski Migovec) 8283 - Vrtnarija 8284 - M18
Avtor Ni avtorjev
Organizacija Ni organizacij
Naslov Historic day
Povzetek System Migovec connected to System Vrtnarija
Vsebina HISTORIC DAY: System Migovec connected to System Vrtnarija, total length 24.9km, overall depth 975m. Longest cave in Slovenia!
Url www.twitter.com/iccc/status/235414866150715393

Dokumenti objave


×

Komentarji