Osnovni podatki objave

Jama 193 - Kališnica
Avtor Ni avtorjev
Organizacija DZRJ Ljubljana
Naslov Kališnica (odlomek)
Povzetek Groza koze, ujete nad strašnim prepadom
Vsebina Neznano pred kolikimi leti je padla jelka, rastoča ob robu prepada in visoka kot jambor, potem ko jo je izruval vihar, počez po sredini tega strašnega naravnega jaška. S koreninsko gmoto na eni strani, z močno poraslo krošnjo naslanjajoč se na nasprotno stran prepada, je to mogočno deblo vodilo kot prava steza prek grozo vzbujajoče globine. Koze na paši so bile nekega dne v bližini in temnodlaka mlada koza je glodala z mahom poraslo deblo; naprej s trdnih tal, kakor daleč je lahko dosegla najspodnejši del debla. Potem je stopila na skoraj vodoravno ležeče deblo in za spremembo skušala doseči tudi bradovce na vejah jelke. Prišla je brez težav, ne da bi se zavedala položaja, do vejevja, ki je že ležalo nad zevajočim prepadom. Več močnih vej je oviralo žival, da bi še naprej hodila po tej stezi. Povratek zanjo, ki se je šele tedaj zavedla prepada in je bila prestrašena do smrti, ni bil več mogoč. Skok v stran bi tudi pomenil nujen padec v zevajočo globino. Temu je sledilo grozljivo ujetništvo za prestrašeno kozo. V tem strah vzbujajočem položaju je morala ostati preostanek dneva in še naslednjo noč. Naslednjega dne je nenehno meketanje prestrašene živali privedlo lastnike in kozje pastirje, ki so jo že bili iskali, do tega prepada. Ko so veje, ki so bile napoti odsekali, je žival, ki se je vsa tresla, lahko prišla po tej grozljivi stezi po deblu spet na trdna tla. Baje pa je ta koza, in to daje težo tej ljudski pripovedi, po nekaj dneh popolnoma osivela in kmalu nato izgubila vso dlako.

Prevod: prof. Helena Spanring (Putikova vnukinja)

Url /

Dokumenti objave


×

Komentarji