Osnovni podatki objave

Jama 735 - Škocjanske jame
Avtor Ni avtorjev
Organizacija Ni organizacij
Naslov Mahorčičeva jama
Povzetek Mahorčičeva jama pod vasjo Škocjan je ponorna jama reke Reke.
Vsebina

Sledeč površinskemu toku Reke, ki se konča s ponorom pod 164 m visoko steno v vzhodnem delu vasi Škocjan, vstopimo v podzemni svet Škocjanskih jam, nekoč imenovan Male jame. Sestavlja ga Mahorčičeva jama, iz katere Reka brez izrazitega prehoda priteče v Mariničevo jamo. V Mahorčičevo dvorano se s površja odpirajo trije vhodi. Največjega sestavlja ogromen portal ponora Reke. Drugi vhod je poševno brezno, imenovano Delezova luknja, ki je nastalo kot udor jamskega stropa jugovzhodno od cerkvice svetega Kancijana v Škocjanu. Tretji, navpični vhod je 76 m globoko brezno Okroglica. Dvorana ima dva dela, vodnega in suhega. Zgornji, suhi del je prekrit s podornim gruščem in skalovjem. Leži od 10 do 30 m nad spodnjim delom, ki je zalit z jezerom Reke. V korozijskih izjedah in v podornih luknjah gnezdijo skalni golobi (Columba livia).

Jama je dobila ime po nakelskem županu Jožetu Mahorčiču. Prvotno se je turistična pot skozi Škocjanske jame začela prav v Mahorčičevi jami, tako da so obiskovalci spoznavali jamo sledeč toku Reke. Zaradi prenehanja vodenja turistov po tem delu jamskega kompleksa je bila pot opuščena in je zdaj komajda prehodna.

Url www.dedi.si/dediscina/368-mahorciceva-jama

Dokumenti objave


×

Komentarji