Osnovni podatki objave

Jama 735 - Škocjanske jame 843 - Mejame
Avtor Ni avtorjev
Organizacija Ni organizacij
Naslov Mejame
Povzetek Slepa dolina in ponorna jama potoka Goloberta sta nastali na stiku fliša in apnenca pri Danah pri Divači.
Vsebina

Ko majhen vodootok Golobert priteče s fliša na zahodnem robu Brkinov, teče še 300 m po lastni naplavini, kjer že izgublja vodo, nato pa ponikne v podzemlje. Pri srednjih vodah ponikne takoj, ko doseže apnenec, visoke vode pa odtekajo po 200 m dolgi kanjonski slepi dolini do ponorne jame, imenovane Mejame oz. Medjame. V 345 m dolgi jami so tri večje dvorane. Vhodni dvorani (spodmol), kamor pripelje tudi brezno s površja, sledita dvorana, ki se na površje odpira s tremi brezni, in končna jama s sifonskim jezerom, kjer živi tudi človeška ribica (Proteus anguinus). V sifonskem jezeru se je leta 1999 potapljal Arne Hodalič, ki je dosegel globino 26 m, ni pa našel prehoda naprej. Mejame so hidrološko povezane s sistemom Škocjanskih jam.

Skozi dvorane vodi enoten rov s stopnjami, kotlicami in jezerci. Slikovita notranjost jame je dostopna samo izkušenim jamarjem.

Url www.dedi.si/dediscina/371-mejame

Dokumenti objave


×

Komentarji