Osnovni podatki objave

Jama 1094 - Jama na Prevali 1
Avtor Ni avtorjev
Organizacija Ni organizacij
Naslov Mala jama na Prevali
Povzetek Mala jama na Prevali je brezno s poševnim rovom na zahodnih pobočjih dola Sokolak v bližini Škocjanskih jam.
Vsebina

Pod potjo Dane–Matavun zahodno od Sokolaka je vrtača z zanimivim špranjastim vhodom. Za vhodom je 21 m globoko brezno, na dnu katerega je podorni grušč. Sledi 39 m dolg poševen rov večjih dimenzij, ki je bogat z jamskim okrasjem in se v globini 57 m slepo konča.

Mala jama na Prevali se imenuje tudi Skeletna jama, ki je dobila ime po arheoloških najdbah – živalskih in človeških kosteh (11 skeletnih ostankov s pridatki iz končnega halštatskega obdobja) . Raziskave kažejo, da naj bi šlo za grobove pokojnikov, ob katerih ležijo različni predmeti. Med najdbami je najbolj znana bronasta situla s paleovenetskim napisom. V jami sta leta 1911 prva izkopavala J. Szombathy in P. Savini.

Mala jama na Prevali je zaprta za javnost.

Url www.dedi.si/dediscina/375-mala-jama-na-prevali

Dokumenti objave


×

Komentarji