Osnovni podatki objave

Jama 275 - Jama v Bjekovniku 276 - Jama 1 v Kanjaducah
Avtor Ni avtorjev
Organizacija JD Sežana
Naslov Analiza vod iz Jame 1 v Kanjaducah
Povzetek Rezultati kemične analize vode podzemeljske Reke in slapu v jami
Vsebina Ob odkritju podzemnega toka Reke v Jami 1 v Kanjaducah je bil odkrit tudi več 10m visok slap, ki pada izpod stropa na dno dvorane. Zajetnost tega slapa je za sežanske razmere precejšnja in začuda slap ne presahne nikoli.

Ker je to edini slap na sežanskem, bi ga bili zelo veseli, če ne bi čudno zaudarjal. Po (zelo) kratkem razmisleku smo prišli do zaključka, da slap prihaja iz odtoka sežanske čistilne naprave, ki je speljan kar v jamo Bukovnik, ta pa leži neposredno nad novimi rovi Jame 1 v Kanjaducah. Vode podzemne Reke in samega slapu smo pred dobrim letom dali analizirat na Inštitut za raziskovanje krasa v Postojni, rezultati pa so zaskrbljujoči. Vsebnost nitratov in kloridov je skoraj za faktor 30 večja v slapu, kot v podzemni Reki, ravno tako so močno povečane vsebnosti sulfatov in fosfatov.

Url jds.brlog.net/index.php/ekologija/97-analiza-vod-iz-jame-1-v-kanjaducah

Dokumenti objave


×

Komentarji