Osnovni podatki objave

Jama 701 - Brezno nad Gregorčkovim Lazom
Avtor Ni avtorjev
Organizacija DZRJ Ribnica
Naslov Klavniški odpadki kar v Brezno… Kaj pa voda?
Povzetek S klavniškimi odpadki onesnaženo brezno na Mali gori nad dobrepoljsko dolino.
Vsebina

Da sredi Male gore nad dobrepoljsko dolino, ki so jo lani prizadele katastrofalne poplave, krožijo krokarji, je bilo za okoliške prebivalce nenavadno, še bolj pa, ker je iz Brezna nad Gregorčkovim lazom močno zaudarjalo. V bližini so našli tudi nekaj živalskih kož. Obrnili so se na gozdarsko inšpekcijo, ta pa na občinskega inšpektorja. Za pomoč so prosili ribniške jamarje, ki so se spustili v 19 metrov globoko brezno.

“Hrbtenic in reber je veliko. Starih in novih.” Tako predsednik Društva za raziskovanje jam Ribnica Tone Della Schiava, ki je bil tudi med jamarji.

Občinski inšpektor v Dobrepolju Cvetko Staniša ugotavlja, da na podlagi fotografij, ki so jih posneli jamarji, ne more oceniti za kakšne živalske odpadke gre. Počakali bodo na poročilo okoljske inšpekcije.

"Gre za potencialno nevarne odpadke, ki so lahko nevarni za zdravje ljudi,” potrjuje direktor Zavoda za zdravstveno varstvo Novo mesto Dušan Harlander. Tovrstni odpadki privabljajo živali, ki predstavljajo nevarnost za ljudi:

“Mrhovinarji lahko ljudi napadejo, podgane pa prenašajo nalezljive bolezni.”

Odpadki ležijo v kraškem breznu, ki je, glede na znane analize, s kraškim podzemljem povezano z reko Krko pri Dvoru.

“Ne poznamo natančno okolja, kjer so odpadki nepravilno odloženi. Zanesljivo pa v kraškem svetu vedno obstaja velika nevarnost, da bodo razpadni produkti prišli v vode … Če bi ta voda prišla neposredno v Krko, to ne bi predstavljalo nobene večje nevarnosti, ker je razredčenje v tem primeru zelo veliko.”

Ker je brezno vpisano v register naravnih vrednot je lastnica jame država. Zato je tudi zakonsko urejeno, kdo bi moral za odpadke v njej poskrbeti. V primeru, da gre za komunalne, je zanje pristojna občinska inšpekcija, v primeru ostalih (predvsem nevarnih) odpadkov pa inšpektorat za okolje.

Iz službe za odnose z javnostmi inšpektorata so v petek popoldne poslali kratek odgovor, da doslej niso prejeli še nobenega pisnega ali telefonskega obvestila o odpadkih v Breznu nad Gregorčkovim lazom.

Po veljavni zakonodaji bi jih morali odstraniti pooblaščeni izvajalci za ravnanje z odpadki, ki pa niso usposobljeni za odstranitev odpadkov iz kraških brezen in jam. Jamarji, ki so usposobljeni za dostop do jame, pa niso usposobljeni za ravnanje z nevarnimi odpadki.

Ne samo, da bo težko najti krivca, ki bo plačal čiščenje jame, velika težava bo najti tudi izvajalca, ki bo jamo očistil. Občini Dobrepolje očitno ostanejo zgolj ukrepi opozarjanja in osveščanja in morda bo prav javna seznanitev z nevarnostmi takšnega početja dovolj veliko opozorilo, da v prihodnje v Breznu nad Gregorčkovim lazom klavniški odpadki ne bodo več končali.

Url www.val202.si/2012/02/klavniski-odpadki-kar-v-brezno-kaj-pa-voda/

Dokumenti objave


×

Komentarji