Osnovni podatki objave

Jama 65 - Križna jama
Avtor Ni avtorjev
Organizacija Ni organizacij
Naslov Križna jama
Povzetek Križna jama je več kot 8 km dolga podzemna vodna jama na Notranjskem, pomembno najdišče kosti jamskega medveda in po številu podzemnih živalskih vrst ena od biotsko najbolj pestrih kraških jam na svetu.
Vsebina Vhod v Križno jamo je v kotanji kraškega kopastega površja sredi trikotnika med Bloško planoto, Loškim poljem in Cerkniškim poljem. Podzemni rovi v dolžini 8273 m se razprostirajo večinoma proti vzhodu in severovzhodu, to je v smeri proti Bloški planoti. Proti zahodu se Križna jama prek več kot 124 m globokega sifona nadaljuje v več kot 1600 m dolgo Križno jamo 2. Jami sta si morfološko precej podobni in sta hidrološko nedvomno enotni, čeprav ju potapljači zaradi velike globine sifona in grušča v odtočnih sifonih Križne jame še niso uspeli fizično povezati. Jama je znana predvsem po treh vidikih: po vodnem toku s podzemnimi jezeri, je pomembno najdišče kosti jamskega medveda in po veliki podzemni biotski pestrosti. Vsi vidiki imajo vsaj državni pomen.
Url www.dedi.si/dediscina/156-krizna-jama

Dokumenti objave


×

Komentarji