Osnovni podatki objave

Jama 955 - Kačna jama
Avtor Ni avtorjev
Organizacija Ni organizacij
Naslov Kačna jama
Povzetek Kačna jama je biospeleološko pomembna jama zahodno od Divače, v zaledju Škocjanskih jam.
Vsebina

Kačna jama je kraška jama zahodno od Divače, z vhodom na nadmorski višini 435 metrov. Globoka je 280 metrov in dolga več kot 14 kilometrov, zato za Postojnskim in Predjamskim jamskim sistemom velja za tretjo najdaljšo jamo v Sloveniji. Ime Kačna jama je popačenka prvotnega poimenovanja (Kačja jama), ki so ga uporabljali domačini domnevno zaradi strahu pred breznom kot vhodom v onostranstvo (Rojšek, 1998).

Vhod v jamo se začne v veliki vrtači. Na njenem dnu naravni most ločuje brezni, ki sestavljata vhod v Kačno jamo. Brezni se pri Obrsnelovi polici v globini 80 metrov združita, zatem pa se enotno brezno zniva razdeli, tokrat na tri vzporedna brezna. Vsa se na koncu spet združijo in se končajo v stropu 60 metrov visoke Vhodne dvorane. Na dnu jame – v globini 180 metrov – naletimo na del podzemskega toka Reke.
Url www.dedi.si/dediscina/377-kacna-jama

Dokumenti objave


×

Komentarji