Osnovni podatki objave

Jama 908 - Ruštov brezen 1563 - Javorniško brezno 1 4082 - Jama v Suhi rebri 4343 - Brezno ob cesti na Stare hleve
Avtor Ni avtorjev
Organizacija Ni organizacij
Naslov Čiščenje kraških jam v letu 1999
Povzetek Jame, očiščene v sklopu Heliosove akcije
Vsebina

Očistili smo:

1. Jamo v Suhi Rebri nad Koritnicami v občini Ilirska Bistrica (JD Netopir, 12. junija)
2. Javorniško brezno v občini Postojna (DRJ Luka Čeč Postojna, 25. junija)
3. Brezno ob Cesti na stare hleve v občini Radovljica (DRJ Kranj, 10. julija) in
4. Ruštovo brezno v občini Ajdovščina (JD Danilo Remškar Ajdovščina, 28. avgusta).

Z več kot 53 kubičnimi metri, torej v dveh letih več kot 143 kubičnimi metri, raznovrstnih odpadkov, ki smo jih ob pomoči jamarji potegnili iz podzemlja, se je na nekaterih vodo zbirnih območjih zmanjšala ekološka grožnja onesnaženja pitne vode.

Akcija pa ima tudi drugo pozitivno plat, namreč pripomogla je k dvigu ekološke zavesti prebivalstva na teh območjih. Kajti po poročilih jamarskih društev, ki obiskujejo očiščene jame je razbrati, da te tudi ostanejo čiste in da se vanje vrača življenje - v Babjo jamo so se naselili netopirji, v Jamo v Suhi Rebri pa celo sova uharica.
Url www.helios.si/slo/druzbena-odgovornost/novice-in-razpisi/arhiv-novic-in-razpisov/893

Dokumenti objave


×

Komentarji