Osnovni podatki objave

Jama 276 - Jama 1 v Kanjaducah
Avtor Ni avtorjev
Organizacija Ni organizacij
Naslov Članek dostopen na internetu iz Acte carsologice: Gabrovšek, F., Peric, B., 2006. Spremljanje poplavnih valov v epifreatični coni kraškega vodonosnika : primer reke Reke, Kras, JZ Slovenia
Povzetek Članek dostopen na internetu iz Acte carsologice: Gabrovšek, F., Peric, B., 2006. Spremljanje poplavnih valov v epifreatični coni kraškega vodonosnika : primer reke Reke, Kras, JZ Slovenia
Vsebina

Gabrovšek, Franci, Peric, Borut, 2006. Monitoring the flood pulses in the epiphreatic zone of karst aquifers : the case of Reka river system, Karst plateau, SW Slovenia = Spremljanje poplavnih valov v epifreatični coni kraškega vodonosnika : primer reke Reke, Kras, JZ Slovenia, Acta carsologica 35, 1, str. 35-45.

http://carsologica.zrc-sazu.si/downloads/351/gabrovsek-peric.pdf

Url carsologica.zrc-sazu.si/downloads/351/gabrovsek-peric.pdf

Dokumenti objave


×

Komentarji