Osnovni podatki objave

Jama 6122 - Jama Pajkova reža
Avtor Ni avtorjev
Organizacija JD Danilo Remškar Ajdovščina
Naslov Pajkova reža
Povzetek Opis in načrt jame Pajkova reža
Vsebina Jama ima dva vhoda. Prvi je v steni tik nad izvirom Hublja. Nastal je ob leziki in nas skozi zelo ozke špranje privede do Dvorane prepirov. Na načrtu so ti rovi narisani črtkano. Drugi vhod je bil umetno razširjen in je na zahodnem koncu Dvorane prepirov. To je trikotna odprtina z vsako stranico 40 cm. Dvorana prepirov je ponekod široka 6 m in prav toliko visoka. Tla in strop prekrivajo beli kapniki, ki so suhi in se na njih nalaga tanka plast preperline. Dvorana prepirov ima smer zahod-vzhod. Na vzhodnem koncu rov ostro zavije proti severu. Deli jame od tu dalje so ob višji vodi nedostopni. Spremeni se tudi značaj jame. Rovi postanejo ozke špranje, od 0,5 do 2 m široke in več metrov visoke. Na dnu rova običajno teče voda. Po rovu navzgor pridemo do sifona Jezero. Zahodno od jezera se rov dvigne in nato razcepi v več vzporednih špranj v smeri sever-jug, ki se vse končajo. Za 3 m dolgim sifonom pa se odpre manjši prostor, v katerega je ob močni suši pritekal manjši vodotok. Tudi tu se jama ne nadaljuje. Zanimivo je, da voda nikoli ne zalije celotne dvorane prepirov. Ravno tako nikoli ne teče skozi prekopan vhod.
Url www.jddr.org/pajkovareza.html

Dokumenti objave


×

Komentarji