Osnovni podatki objave

Jama 2879 - Hubljeva kuhna
Avtor Ni avtorjev
Organizacija JD Danilo Remškar Ajdovščina
Naslov Hubljeva kuhna
Povzetek Opis in načrt jame Hubljeva kuhna
Vsebina Vhod v jamo je v vzhodni steni oz. pobočju zatrepa izvira Hublja. Pobočje pod jamo in nad njo je dokaj strmo. Pod vhodom je hudourniška struga Hublja. Okolica je porasla z listnatim gozdom. V jamo vstopimo pod približno 10 m visoko krušljivo steno. Začetek jame je precej krušljiv, 4 m širok rov, usmerjen proti vzhodu. Tla pokrivajo manjši in večji kamni. Po 11 metrih se rov obrne proti severu in se spremeni v 1 m široko in 2-3 m visoka razpoko, ki se polagoma spušča. V tem delu jame se že čuti rahel prepih. Nato se zoži in zniža v ozek prehod, ki ima ime Tesen za suhe. Skozi ožino pridemo v večji rov, ki se rahlo vzpenja proti severu severozahodu. Rov ima prerez vertikalne razpoke široke od 1 do 1,5 m in visoke od 1,5 do 5 m. Ponekod tla pokriva siga, ki je izoblikovala lepe ponvice. Nekatere so suhe, druge imajo vodo. Po 30 metrih se rov razširi v manjšo Vikinško dvorano. Tu se jama razcepi zahodni rov pripelje do dvoranice imenovane Hlev kapnikov. Že ime pove, da je ta del jame lepo zasigan. V vzhodnem delu pa se odpira Globoko jezero, ki je le 4 m dolga luža ujete vode.
Url www.jddr.org/hubljevakuhna.html

Dokumenti objave


×

Komentarji