Osnovni podatki objave

Jama Ni jame
Avtor Ni avtorjev
Organizacija JK Novo mesto
Naslov Prve žive jamske školjke v Sloveniji
Povzetek Žive jamske školjke iz jame Izvir jamske školjke
Vsebina Jamska školjka kuščerjeva kongerija (Congeria kusceri) je edina podzemska školjka na svetu, izvir Krupe pri Semiču pa je bilo do sedaj njeno edino nahajališče v Sloveniji. Školjka je relikt (živi ostanek) terciarne favne, ki je preživel neugodne razmere v površinskih vodah z umikom v podzemlje, druge vrste njenega rodu pa so izumrle. Tudi za jamsko školjko so menili, da je izumrla, vse do leta 1934, ko so našli njene lupinice v Dalmaciji. Prve žive školjke pa so slovenski biospeleologi našli leta 1962 v Hercegovini in jih opisali kot novo vrsto. Kasneje sta bili najdeni še populaciji na Velebitu, v vzhodni Bosni in seveda ob Krupi v Beli krajini.
Url www.jknm.si/si/?id=178&l=2010

Dokumenti objave


×

Komentarji