Osnovni podatki objave

Jama 3728 - Stršinka
Avtor Ni avtorjev
Organizacija Ni organizacij
Naslov Diplomsko delo Rosane Cerkvenik dostopno na internetu
Povzetek Diplomsko delo Rosane Cerkvenik dostopno na internetu
Vsebina Cerkvenik, Rosana, 2006: Speleološke značilnosti Krasa : diplomsko delo, Ljubljana. geo.ff.uni-lj.si/pisnadela/pdfs/dipl_200603_rosana_cerkvenik.pdf
Url geo.ff.uni-lj.si/pisnadela/pdfs/dipl_200603_rosana_cerkvenik.pdf

Dokumenti objave


×

Komentarji