Podatki eKatastra jam

V podatkovni bazi eKatastra jam so shranjeni podatki registriranih 12148 jam ter 5088 dokumentov, objav in ostalih vsebin. V zadnjem katastrskem letu (2017) je bilo registriranih 274 novih jam.
Podatki o jami, kjer vir ni posebej naveden, izvirajo iz digitalne podatkovne zbirke Osnovnih podatkov o podzemnih jamah, ki jo ureja Inštitut za raziskovanje krasa (IZRK) ZRC SAZU za Agencijo RS za okolje. Ostali viri so še Register naravnih vrednot, Google Maps (kartografske podlage) in eKataster jam.


Metapodatki baze jam

Različica: 2018 | Veljavnost od: 06.03.2018 | Vir podatkov: ARSO/IZRK | Objavljeno v eKatastru: 06.03.2018