Podatki eKatastra jam

V podatkovni bazi eKatastra jam so shranjeni podatki registriranih 12148 jam ter 5088 dokumentov, objav in ostalih vsebin. V zadnjem katastrskem letu (2017) je bilo registriranih 274 novih jam.
Podatki o jami, kjer vir ni posebej naveden, izvirajo iz digitalne podatkovne zbirke Osnovnih podatkov o podzemnih jamah, ki jo ureja Inštitut za raziskovanje krasa (IZRK) ZRC SAZU za Agencijo RS za okolje. Ostali viri so še Register naravnih vrednot, Google Maps (kartografski podlagi - Map in Satellite), Agencija republike slovenije za okolje (kartografska podlaga - Lidar), Geodetska uprava Republike Slovenije (topografska podlaga - Topo), Geološki zavod Slovenije (Osnovna geološka karta 1:100.00, kartografska podlaga - GeoMap) in eKataster jam.


Metapodatki baze jam

Različica: 2018 | Veljavnost od: 06.03.2018 | Vir podatkov: ARSO/IZRK | Objavljeno v eKatastru: 06.03.2018