Osnovni podatki ekskurzije

Naslov Raziskave meandra na dnu
Jama 3900 - Brezno na Toscu
Datum Ekskurzije 12. 10. 2018
Trajanje ekskurzije 13 h
Namen ekskurzije Raziskave
Opis ekskurzije

Raziskovali smo meander na dnu jame, izmerili 310 m meandra, končali v večji dvorani.

Nova globina/dolžina: 585 m/1783 m

Oprema v jami:

- majzl in macola, pred zadnjim meandrom

-60 m je opremljenega štrika v zadnjem šahtu, ko se ga še enkrat pregleda, se lahko razopremi.

- 14 majonov s ploščicami in fixi nad zadnjim breznom

- 4x majoni s ploščicami in fixi za sovražim meandre - za doopremljanje naslednjič

Avtor Matic Di Batista
Udeleženci Borko Špela, Bevc Jure
Organizacija DZRJ Ljubljana

Zabeležena stanja za ekskurzijo

Datum Vir Stanje jame Vrsta odpadkov Nevarni? Živalski? Količina

Sporočite podatke o onesnaženosti jame

Obiskovalci in uporabniki eKatastra jam lahko v obrazec vnesete podatke o stanju jame in tako pomagate pri zbiranju podatkov o stanju jam v Sloveniji.

Jama

Podatki označeni z zvezdico (*) so obvezni. Na e-poštni naslov bo sistem poslal elektronsko sporočilo s povezavo, s klikom na katero boste potrdili vpis podatkov v bazo eKatastra jam. Vsi osebni podatki bodo uporabljeni samo za potrebe eKatastra in ne bodo prikazani obiskovalcem/uporabnikom spletne strani.

Stanje jame

Datum spremembe stanja

V polje Datum vpišite datum, ko je bila opažena sprememba stanja jame, npr. onesnaženost. Če je bila jama očiščena, vpišite datum čistilne akcije. Pri večdnevnih čistilni akciji vpišite datum začetka čistilne akcije, datum zaključka pa vpišite v polje Opomba/-e.

Vrsta odpadkov

V polje Vrsta odpadkov vpišite vrsto/-e odpadkov, ki ste jih opazili v jami, npr. gospodinjski, kosovni, steklo, plastična embalaža,... Podatki o vrsti odpadkov so pomembni za oceno onesnaženosti/ ogroženosti in v veliko pomoč pri načrtovanju morebitnega čiščenja onesnažene jame. Če vpisujete podatke o čistilni akciji, navedite vrste odpadkov, ki ste jih med čiščenjem odstranili iz jame.

Nevarni odpadki

Živalski odpadki

Če so v jami nevarni ali živalski podatki, izberite "da", če ste prepričani, da jih ni, izberite "ne", drugače pa "ni znano".

Količina odpadkovV polje Količina odpadkov vpišite oceno količine odpadkov (m3), ki se nahajajo v jami.


Dokumenti ekskurzije


×


Komentarji