Osnovni podatki ekskurzije

Naslov [14. 07. 2018] - Najprej smo porabili 60m štrika, da smo pr...
Jama 11902 - Romeo
Datum Ekskurzije 14. 07. 2018
Trajanje ekskurzije 8 h
Namen ekskurzije Raziskave
Opis ekskurzije

Najprej smo porabili 60m štrika, da smo prišli do lepega meandra, kjer sta prešnji teden zaključila Jure in Špela. Po koncu tega meandra (globina -123m) je sledilo cca 8m brezna. Breznu je sledilo še za cca 10m
manjših stopenj, ki se jih je dalo prosto splezat vse, razen ene. Za boljšo
varnost smo potegnili štrik.  Opremili smo z 30m štrika. Prvi sem se po njemu spustil jaz in prišel do konca štrika sredi brezna. Pod mano je bilo še cca 10m brezna, na sredini brezna je bil še pretin. Jaz sem se zanihal nanj,
odvezal s štrika in na drugi strani videl še cca 20m brezna, ki ga seveda
nismo mogli opremit, ker nismo imeli več štrika. Torej najgloblja točka, ki
smo jo obiskali je bila na cca -160, videli smo pa na -180m. Urošov štrik
smo razopremili. Avtor zapisa: Lojze Blatnik

Avtor Vid Naglič
Udeleženci Lojze Blatnik, Uroš Kunaver
Organizacija DZRJ Ljubljana

Zabeležena stanja za ekskurzijo

Datum Vir Stanje jame Vrsta odpadkov Nevarni? Živalski? Količina

Sporočite podatke o onesnaženosti jame

Obiskovalci in uporabniki eKatastra jam lahko v obrazec vnesete podatke o stanju jame in tako pomagate pri zbiranju podatkov o stanju jam v Sloveniji.

Jama

Podatki označeni z zvezdico (*) so obvezni. Na e-poštni naslov bo sistem poslal elektronsko sporočilo s povezavo, s klikom na katero boste potrdili vpis podatkov v bazo eKatastra jam. Vsi osebni podatki bodo uporabljeni samo za potrebe eKatastra in ne bodo prikazani obiskovalcem/uporabnikom spletne strani.

Stanje jame

Datum spremembe stanja

V polje Datum vpišite datum, ko je bila opažena sprememba stanja jame, npr. onesnaženost. Če je bila jama očiščena, vpišite datum čistilne akcije. Pri večdnevnih čistilni akciji vpišite datum začetka čistilne akcije, datum zaključka pa vpišite v polje Opomba/-e.

Vrsta odpadkov

V polje Vrsta odpadkov vpišite vrsto/-e odpadkov, ki ste jih opazili v jami, npr. gospodinjski, kosovni, steklo, plastična embalaža,... Podatki o vrsti odpadkov so pomembni za oceno onesnaženosti/ ogroženosti in v veliko pomoč pri načrtovanju morebitnega čiščenja onesnažene jame. Če vpisujete podatke o čistilni akciji, navedite vrste odpadkov, ki ste jih med čiščenjem odstranili iz jame.

Nevarni odpadki

Živalski odpadki

Če so v jami nevarni ali živalski podatki, izberite "da", če ste prepričani, da jih ni, izberite "ne", drugače pa "ni znano".

Količina odpadkovV polje Količina odpadkov vpišite oceno količine odpadkov (m3), ki se nahajajo v jami.


Dokumenti ekskurzije


×


Komentarji

Avtor: Matic Di Batista
22. 07. 2018 15:05:21

Kje so meritve!!!!!???!??!?