Osnovni podatki o jami

Katastrska številka 88 | VG 972
Ime jame Vranja jama
Sinonim(-i) Rabenhohle
Tip jame 1 4,3 - jama z občasnim tokom
Tip jame 2 -
Dolžina [m] 510
Globina [m] 90
Datum odkritja 9. 11. 1958
Organizacija (-je) DZRJ Slovenije
Avtor(-ji) zapisnika Podatek dostopen registriranim uporabnikom
Prvopristopnik(-i) Podatek dostopen registriranim uporabnikom
Datum vnosa 18. 09. 1990
Turistična jama Ne
Opomba

Podatki iz registra naravnih vrednot

Identifikacijska številka 40088
Režim vstopa odprta jama s prostim vstopom

Stanje jame

IZRK Ni podatka
eKataster Ni podatka

Položaj jame in kartografski podatki


DK-48 X 81298 Y 441866
DK-48: /
WGS-84: 45.87337, 14.24637
Kota vhoda [m n. m.] 472
List TTN-5 Postojna 15

Prostorski podatki

Naselje Jakovica
Občina Logatec
Katastrska občina Laze

Razporeditev gradiva v katastru DZRJL

Kolona katastrskega gradiva 14
Mapa katastrskega gradiva 5

Bližnje jame

Kat. št. Ime jame Oddaljenost [m] Dolžina [m] Globina [m]
3037 Jama nad Vranjo jamo 90 19 1
344 Jame dvojčki pri Vranji jami 112 8 8
106 Mrzla jama 149 40 20
3472 Škrlovo brezno 207 106 65
209 Odkopano brezno 222 11 10
4229 Laška jama 240 34 34
2915 Jama dvojčka 242 13 13
97 Požiralnik 1 Pod stenami 256 23 19
221 Jama 1 Pod stenami 264 4 3
98 Požiralnik 2 Pod stenami 271 89 17
Polna funkcionalnost je dostopna registriranim uporabnikom.

Trenutno stanje onesnaženosti jame

Datum Vir Stanje jame Vrsta odpadkov Nevarni? Živalski? Količina

Pretekla zabeležena stanja

Datum Vir Stanje jame Vrsta odpadkov Nevarni? Živalski? Količina

Dokumenti o jami


88 - Vranja jama

Dopolnilni zapisnik
Datum dokumenta: 9. 04. 2008
Datum Ekskurzije: 19. 02. 2003
Organizacija (-je): DZRJ Ljubljana


Objave


Nadaljevanja

Opis Merilna točka Tip

Komentarji