Osnovni podatki o jami

Katastrska številka 810 | VG 683
Ime jame Novokrajska jama
Sinonim(-i) Novokračina
Tip jame 1 2,2 - jama občasni ponor
Tip jame 2 -
Dolžina [m] 1180
Globina [m] 164
Datum odkritja 12. 07. 1950
Organizacija (-je) Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU
Avtor(-ji) zapisnika Podatek dostopen registriranim uporabnikom
Prvopristopnik(-i) Podatek dostopen registriranim uporabnikom
Datum vnosa 18. 09. 1990
Turistična jama Ne
Opomba

Podatki iz registra naravnih vrednot

Identifikacijska številka 40810
Režim vstopa odprta jama s prostim vstopom

Stanje jame

IZRK Ni podatka
eKataster Ni podatka

Položaj jame in kartografski podatki


DK-48 X 38786 Y 445802
DK-48: /
WGS-84: 45.49124, 14.30183
Kota vhoda [m n. m.] 470
List TTN-5 Kastav 6

Prostorski podatki

Naselje Novokračine
Občina Ilirska Bistrica
Katastrska občina Novokračine

Razporeditev gradiva v katastru DZRJL

Kolona katastrskega gradiva 15
Mapa katastrskega gradiva 1

Bližnje jame

Kat. št. Ime jame Oddaljenost [m] Dolžina [m] Globina [m]
943 Zadurska jama 353 7 1
4788 Pečina pod Sv. Katarino 736 20 20
2109 Jama za Lisičino 2490 8 6
2108 Jama v vrtači nad Dolenjsko jamo 3378 0 0
2104 Dolenjska jama 3426 316 4
2106 Jančarica 3442 30 6
2105 Marnena jama 3461 330 93
4433 Rijašova hišica 3489 24 2
10419 Dolenjski spodmol 3517 12 3
2107 Jama pod Letico 3519 55 14
Polna funkcionalnost je dostopna registriranim uporabnikom.

Trenutno stanje onesnaženosti jame

Datum Vir Stanje jame Vrsta odpadkov Nevarni? Živalski? Količina

Pretekla zabeležena stanja

Datum Vir Stanje jame Vrsta odpadkov Nevarni? Živalski? Količina

Objave


Nadaljevanja

Opis Merilna točka Tip

Komentarji