Osnovni podatki o jami

Katastrska številka 9818
Ime jame Brezno pri grapah
Sinonim(-i)
Tip jame 1 5,5 - stopnjasto brezno, poševno brezno
Tip jame 2 -
Dolžina [m] 25
Globina [m] 20
Datum odkritja 28. 06. 2009
Organizacija (-je) DZRJ Ljubljana
Avtor(-ji) zapisnika Podatek dostopen registriranim uporabnikom
Prvopristopnik(-i) Podatek dostopen registriranim uporabnikom
Datum vnosa 1. 02. 2010
Turistična jama Ne
Opomba

Podatki iz registra naravnih vrednot

Identifikacijska številka Jama ni vpisana v Register naravnih vrednot
Režim vstopa

Stanje jame

IZRK Ni podatka
eKataster Ni podatka

Položaj jame in kartografski podatki


DK-48 X 68498 Y 414143
DK-48: /
WGS-84: 45.75531, 13.89161
Kota vhoda [m n. m.] 334
List TTN-5 Sežana 2

Prostorski podatki

Naselje Utovlje
Občina Sežana
Katastrska občina Utovlje

Razporeditev gradiva v katastru DZRJL

Kolona katastrskega gradiva 8
Mapa katastrskega gradiva 6

Bližnje jame

Kat. št. Ime jame Oddaljenost [m] Dolžina [m] Globina [m]
4099 Kostanjeva jama 247 20 20
9817 Spodmol na gmajni 393 23 14
1882 Jama na Osišču 625 8 8
4410 Brezno v Ogradcah 673 28 28
7152 U 1 (Utovlje) 680 11 8
11896 Tatrmanova jama 703 25 18
8156 Slepo črevo 823 10 10
4098 Jama v Škrlovi griži 839 40 40
4096 Zagriža jama 934 21 14
8643 Tavčarjeva jama v hrastih 968 34 25
Polna funkcionalnost je dostopna registriranim uporabnikom.

Trenutno stanje onesnaženosti jame

Datum Vir Stanje jame Vrsta odpadkov Nevarni? Živalski? Količina

Pretekla zabeležena stanja

Datum Vir Stanje jame Vrsta odpadkov Nevarni? Živalski? Količina

Objave


Ekskurzije

Datum Trajanje Namen Udeleženci Organizacija (-je)
24. 10. 2009 0 h Ni znan Ni udeležencev Ni organizacij


Nadaljevanja

Opis Merilna točka Tip

Komentarji