Osnovni podatki o jami

Katastrska številka 9780
Ime jame Brezno Ravbšic
Sinonim(-i)
Tip jame 1 5,5 - stopnjasto brezno, poševno brezno
Tip jame 2 -
Dolžina [m] 17
Globina [m] 15
Datum odkritja 28. 08. 2009
Organizacija (-je) JD Rakek
Avtor(-ji) zapisnika Podatek dostopen registriranim uporabnikom
Prvopristopnik(-i) Podatek dostopen registriranim uporabnikom
Datum vnosa 1. 02. 2010
Turistična jama Ne
Opomba

Podatki iz registra naravnih vrednot

Identifikacijska številka Jama ni vpisana v Register naravnih vrednot
Režim vstopa

Stanje jame

IZRK Ni podatka
eKataster Ni podatka

Položaj jame in kartografski podatki


DK-48 X 63690 Y 455034
DK-48: /
WGS-84: 45.71594, 14.41763
Kota vhoda [m n. m.] 582
List TTN-5 Sodražica 21

Prostorski podatki

Naselje Gorenje Jezero
Občina Cerknica
Katastrska občina Gorenje Jezero

Razporeditev gradiva v katastru DZRJL

Kolona katastrskega gradiva 17
Mapa katastrskega gradiva 3

Bližnje jame

Kat. št. Ime jame Oddaljenost [m] Dolžina [m] Globina [m]
9779 Špilja 214 16 2
9778 Meandrasta jama 244 40 14
5919 Brlog nad Cemunom 267 14 1
9964 Obrh Čolniči 599 2700 61
12814 Teličevo brezno 1103 16 16
11039 Brezno nad Golobino 1204 15 9
131 Golobina 1640 752 45
12822 Zavodnica 1739 59 23
5921 Kavc jama 1751 20 20
5766 Desni požiralnik Obrha 1819 22 12
Polna funkcionalnost je dostopna registriranim uporabnikom.

Trenutno stanje onesnaženosti jame

Datum Vir Stanje jame Vrsta odpadkov Nevarni? Živalski? Količina

Pretekla zabeležena stanja

Datum Vir Stanje jame Vrsta odpadkov Nevarni? Živalski? Količina

Objave


Ekskurzije

Datum Trajanje Namen Udeleženci Organizacija (-je)


Nadaljevanja

Opis Merilna točka Tip

Komentarji