Osnovni podatki o jami

Katastrska številka 9364
Ime jame Zgornjevaška jama
Sinonim(-i)
Tip jame 1 5,1 - spodmol, kevderc
Tip jame 2 -
Dolžina [m] 25
Globina [m] 11
Datum odkritja 28. 12. 2007
Organizacija (-je) DZRJ Ljubljana
Avtor(-ji) zapisnika Podatek dostopen registriranim uporabnikom
Prvopristopnik(-i) Podatek dostopen registriranim uporabnikom
Datum vnosa 1. 02. 2009
Turistična jama Ne
Opomba

Podatki iz registra naravnih vrednot

Identifikacijska številka Jama ni vpisana v Register naravnih vrednot
Režim vstopa

Stanje jame

IZRK Ni podatka
eKataster Ni podatka

Položaj jame in kartografski podatki


DK-48 X 134030 Y 427755
DK-48: /
WGS-84: 46.34642, 14.05656
Kota vhoda [m n. m.] 560
List TTN-5 Bled 38

Prostorski podatki

Naselje Slamniki
Občina Bled
Katastrska občina Bohinjska Bela

Razporeditev gradiva v katastru DZRJL

Kolona katastrskega gradiva 11
Mapa katastrskega gradiva 5

Bližnje jame

Kat. št. Ime jame Oddaljenost [m] Dolžina [m] Globina [m]
2700 Jama v gladki skali na Gradišču 1878 25 11
414 Pretnarjeva prepad 2005 47 47
1724 Pizdja luknja 2142 6 4
260 Jama v Ivljah 2174 9 3
3138 Rožanska jama 2398 16 5
261 Pesjakov buden 2491 30 8
5578 Prekratko brezno 2500 20 10
129 Jama pod Babjim zobom 2663 359 50
1314 Zadnja skala 2708 38 10
844 Kristalna jama nad Kupljenikom 2720 220 10
Polna funkcionalnost je dostopna registriranim uporabnikom.

Trenutno stanje onesnaženosti jame

Datum Vir Stanje jame Vrsta odpadkov Nevarni? Živalski? Količina

Pretekla zabeležena stanja

Datum Vir Stanje jame Vrsta odpadkov Nevarni? Živalski? Količina

Objave


Ekskurzije

Datum Trajanje Namen Udeleženci Organizacija (-je)


Nadaljevanja

Opis Merilna točka Tip

Komentarji