Osnovni podatki o jami

Katastrska številka 9077
Ime jame Canon
Sinonim(-i)
Tip jame 1 5,3 - brezno z jamo, jama z breznom, poševna jama, jama z etažami in brezni/več etažna jama
Tip jame 2 -
Dolžina [m] 28
Globina [m] 14
Datum odkritja 12. 08. 2007
Organizacija (-je) DZRJ Ljubljana
Avtor(-ji) zapisnika Podatek dostopen registriranim uporabnikom
Prvopristopnik(-i) Podatek dostopen registriranim uporabnikom
Datum vnosa 1. 03. 2008
Turistična jama Ne
Opomba

Podatki iz registra naravnih vrednot

Identifikacijska številka 49077
Režim vstopa odprta jama s prostim vstopom

Stanje jame

IZRK Ni podatka
eKataster Ni podatka

Položaj jame in kartografski podatki


DK-48 X 81159 Y 444790
DK-48: /
WGS-84: 45.87237, 14.28405
Kota vhoda [m n. m.] 530
List TTN-5 Postojna 16

Prostorski podatki

Naselje Laze
Občina Logatec
Katastrska občina Laze

Razporeditev gradiva v katastru DZRJL

Kolona katastrskega gradiva 14
Mapa katastrskega gradiva 5

Bližnje jame

Kat. št. Ime jame Oddaljenost [m] Dolžina [m] Globina [m]
9026 Trojček 28 33 25
9115 Polharica 29 67 43
5243 Brezno 1 v oddelku 22/c 30 16 11
5242 Brezno na meji oddelku18-c in 18-d 151 9 8
10353 Brezno pri čebelnjaku 236 15 14
3166 Gabrnška jama 263 29 29
3974 Brezno 1 ob Krožni cesti 306 9 9
3976 Brezno ob Trskovi poti 323 11 11
4225 Posuto brezno 327 0 0
9116 Posuto brezno 2 367 15 5
Polna funkcionalnost je dostopna registriranim uporabnikom.

Trenutno stanje onesnaženosti jame

Datum Vir Stanje jame Vrsta odpadkov Nevarni? Živalski? Količina

Pretekla zabeležena stanja

Datum Vir Stanje jame Vrsta odpadkov Nevarni? Živalski? Količina

Dokumenti o jami


9077 - Canon

Osnovni zapisnik
Datum dokumenta:
Datum Ekskurzije: 12. 08. 2007
Organizacija (-je): DZRJ Ljubljana


9077 - Canon

Načrt jame
Datum dokumenta:
Datum Ekskurzije: 12. 08. 2007
Organizacija (-je): DZRJ Ljubljana


9077 - Canon

Fotografija
Datum dokumenta:
Datum Ekskurzije: 12. 08. 2007
Organizacija (-je): DZRJ Ljubljana


Objave


Ekskurzije

Datum Trajanje Namen Udeleženci Organizacija (-je)


Nadaljevanja

Opis Merilna točka Tip

Komentarji