Osnovni podatki o jami

Katastrska številka 9026
Ime jame Trojček
Sinonim(-i)
Tip jame 1 5,6 - poševno in stopnjasto brezno
Tip jame 2 -
Dolžina [m] 33
Globina [m] 25
Datum odkritja 1. 05. 2007
Organizacija (-je) JK Borovnica
Avtor(-ji) zapisnika Podatek dostopen registriranim uporabnikom
Prvopristopnik(-i) Podatek dostopen registriranim uporabnikom
Datum vnosa 1. 09. 2007
Turistična jama Ne
Opomba

Podatki iz registra naravnih vrednot

Identifikacijska številka 49026
Režim vstopa odprta jama s prostim vstopom

Stanje jame

IZRK Ni podatka
eKataster Ni podatka

Položaj jame in kartografski podatki


DK-48 X 81158 Y 444762
DK-48: /
WGS-84: 45.87235, 14.28368
Kota vhoda [m n. m.] 529
List TTN-5 Postojna 16

Prostorski podatki

Naselje Laze
Občina Logatec
Katastrska občina Laze

Razporeditev gradiva v katastru DZRJL

Kolona katastrskega gradiva 14
Mapa katastrskega gradiva 5

Bližnje jame

Kat. št. Ime jame Oddaljenost [m] Dolžina [m] Globina [m]
5243 Brezno 1 v oddelku 22/c 2 16 11
9115 Polharica 15 67 43
9077 Canon 28 28 14
5242 Brezno na meji oddelku18-c in 18-d 123 9 8
10353 Brezno pri čebelnjaku 258 15 14
3166 Gabrnška jama 285 29 29
4225 Posuto brezno 302 0 0
3974 Brezno 1 ob Krožni cesti 334 9 9
3976 Brezno ob Trskovi poti 339 11 11
9116 Posuto brezno 2 342 15 5
Polna funkcionalnost je dostopna registriranim uporabnikom.

Trenutno stanje onesnaženosti jame

Datum Vir Stanje jame Vrsta odpadkov Nevarni? Živalski? Količina

Pretekla zabeležena stanja

Datum Vir Stanje jame Vrsta odpadkov Nevarni? Živalski? Količina

Objave


Ekskurzije

Datum Trajanje Namen Udeleženci Organizacija (-je)


Nadaljevanja

Opis Merilna točka Tip

Komentarji