Osnovni podatki o jami

Katastrska številka 8728
Ime jame DG 69
Sinonim(-i)
Tip jame 1 5,1 - spodmol, kevderc
Tip jame 2 -
Dolžina [m] 12
Globina [m] 2
Datum odkritja 24. 01. 2005
Organizacija (-je) JK Borovnica
Avtor(-ji) zapisnika Podatek dostopen registriranim uporabnikom
Prvopristopnik(-i) Podatek dostopen registriranim uporabnikom
Datum vnosa 1. 09. 2006
Turistična jama Ne
Opomba

Podatki iz registra naravnih vrednot

Identifikacijska številka 48728
Režim vstopa odprta jama s prostim vstopom

Stanje jame

IZRK Ni podatka
eKataster Ni podatka

Položaj jame in kartografski podatki


DK-48 X 81540 Y 442420
DK-48: /
WGS-84: 45.8756, 14.25347
Kota vhoda [m n. m.] 521
List TTN-5 Postojna 15

Prostorski podatki

Naselje Jakovica
Občina Logatec
Katastrska občina Laze

Razporeditev gradiva v katastru DZRJL

Kolona katastrskega gradiva 14
Mapa katastrskega gradiva 6

Bližnje jame

Kat. št. Ime jame Oddaljenost [m] Dolžina [m] Globina [m]
2480 Malo brezno v Starem koniku 15 10 10
9117 TT-2 145 274 60
337 Velkovrhova jama 146 26 16
208 Jama 2 v Starem koniku 164 250 88
9079 TT-3 177 16 7
3063 Tau Tona 253 700 85
7953 Jama na razpotju 260 24 4
7530 Njena jama 290 30 18
2075 Brezno ob cesti Laze-Logatec 307 82 21
3031 Bajtna jama 331 0 0
Polna funkcionalnost je dostopna registriranim uporabnikom.

Trenutno stanje onesnaženosti jame

Datum Vir Stanje jame Vrsta odpadkov Nevarni? Živalski? Količina

Pretekla zabeležena stanja

Datum Vir Stanje jame Vrsta odpadkov Nevarni? Živalski? Količina

Objave


Ekskurzije

Datum Trajanje Namen Udeleženci Organizacija (-je)


Nadaljevanja

Opis Merilna točka Tip

Komentarji