Osnovni podatki o jami

Katastrska številka 8181
Ime jame Jama Poltarica
Sinonim(-i)
Tip jame 1 4,2 - jama s stalnim tokom
Tip jame 2 -
Dolžina [m] 640
Globina [m] 22
Datum odkritja 21. 04. 2003
Organizacija (-je) JK Novo mesto
Avtor(-ji) zapisnika Podatek dostopen registriranim uporabnikom
Prvopristopnik(-i) Podatek dostopen registriranim uporabnikom
Datum vnosa 1. 05. 2004
Turistična jama Ne
Opomba

Podatki iz registra naravnih vrednot

Identifikacijska številka 48181
Režim vstopa odprta jama z nadzorovanim vstopom

Stanje jame

IZRK Ni podatka
eKataster Čista | 24. 12. 2010 00:00:00 | Sporoči onesnaženje

Položaj jame in kartografski podatki


DK-48 X 82571 Y 482304
DK-48: /
WGS-84: 45.88708, 14.7672
Kota vhoda [m n. m.] 290
List TTN-5 Žužemberk 3

Prostorski podatki

Naselje Gradiček
Občina Ivančna Gorica
Katastrska občina Krka

Razporeditev gradiva v katastru DZRJL

Kolona katastrskega gradiva 22
Mapa katastrskega gradiva 3

Bližnje jame

Kat. št. Ime jame Oddaljenost [m] Dolžina [m] Globina [m]
9036 Dihalnik nad Poltarico 96 16 11
74 Krška jama 448 820 44
8801 Pušljarjevo brezno 501 12 12
13428 Jama pri Dolinah 530 21 9
7759 Jama norih krav 567 27 24
3422 Brezno nad cesto 569 20 20
13676 Jama pod Strmecem 582 30 17
2382 Razstreljeno brezno 648 18 18
10282 Preozko brezno 712 30 26
14072 Jama v Mali Prestrani 763 16 5
Polna funkcionalnost je dostopna registriranim uporabnikom.

Trenutno stanje onesnaženosti jame

Datum Vir Stanje jame Vrsta odpadkov Nevarni? Živalski? Količina
15. 02. 2018 13:08:21 TODO Čista 2 2

Pretekla zabeležena stanja

Datum Vir Stanje jame Vrsta odpadkov Nevarni? Živalski? Količina

Ekskurzije

Datum Trajanje Namen Udeleženci Organizacija (-je)


Nadaljevanja

Opis Merilna točka Tip

Komentarji