Osnovni podatki o jami

Katastrska številka 7953
Ime jame Jama na razpotju
Sinonim(-i)
Tip jame 1 5,2 - vodoravna jama
Tip jame 2 -
Dolžina [m] 24
Globina [m] 4
Datum odkritja 24. 05. 2002
Organizacija (-je) JK Borovnica
Avtor(-ji) zapisnika Podatek dostopen registriranim uporabnikom
Prvopristopnik(-i) Podatek dostopen registriranim uporabnikom
Datum vnosa 1. 05. 2003
Turistična jama Ne
Opomba

Podatki iz registra naravnih vrednot

Identifikacijska številka 47953
Režim vstopa odprta jama s prostim vstopom

Stanje jame

IZRK Ni podatka
eKataster Ni podatka

Položaj jame in kartografski podatki


DK-48 X 81320 Y 442560
DK-48: /
WGS-84: 45.87363, 14.2553
Kota vhoda [m n. m.] 512
List TTN-5 Postojna 15

Prostorski podatki

Naselje Jakovica
Občina Logatec
Katastrska občina Laze

Razporeditev gradiva v katastru DZRJL

Kolona katastrskega gradiva 14
Mapa katastrskega gradiva 5

Bližnje jame

Kat. št. Ime jame Oddaljenost [m] Dolžina [m] Globina [m]
3031 Bajtna jama 71 0 0
9079 TT-3 175 16 7
207 Jama 1 v Starem koniku 215 148 39
3034 Teglovka 223 28 10
3035 Brezno na Milah 242 12 12
2075 Brezno ob cesti Laze-Logatec 255 82 21
8728 DG 69 260 12 2
2480 Malo brezno v Starem koniku 271 10 10
338 Brezno nad požiralnikom v Cestah 283 12 12
145 Globoko brezno 285 79 59
Polna funkcionalnost je dostopna registriranim uporabnikom.

Trenutno stanje onesnaženosti jame

Datum Vir Stanje jame Vrsta odpadkov Nevarni? Živalski? Količina

Pretekla zabeležena stanja

Datum Vir Stanje jame Vrsta odpadkov Nevarni? Živalski? Količina

Objave


Ekskurzije

Datum Trajanje Namen Udeleženci Organizacija (-je)


Nadaljevanja

Opis Merilna točka Tip

Komentarji