Osnovni podatki o jami

Katastrska številka 7808
Ime jame Jama v Veliki jami
Sinonim(-i)
Tip jame 1 5,1 - spodmol, kevderc
Tip jame 2 -
Dolžina [m] 11
Globina [m] 3
Datum odkritja 24. 04. 2000
Organizacija (-je) JK Borovnica
Avtor(-ji) zapisnika Podatek dostopen registriranim uporabnikom
Prvopristopnik(-i) Podatek dostopen registriranim uporabnikom
Datum vnosa 1. 12. 2002
Turistična jama Ne
Opomba

Podatki iz registra naravnih vrednot

Identifikacijska številka 47808
Režim vstopa odprta jama s prostim vstopom

Stanje jame

IZRK Ni podatka
eKataster Ni podatka

Položaj jame in kartografski podatki


DK-48 X 86000 Y 443360
DK-48: /
WGS-84: 45.9158, 14.26505
Kota vhoda [m n. m.] 460
List TTN-5 Vrhnika 45

Prostorski podatki

Naselje Logatec
Občina Logatec
Katastrska občina Dolenji Logatec

Razporeditev gradiva v katastru DZRJL

Kolona katastrskega gradiva 14
Mapa katastrskega gradiva 9

Bližnje jame

Kat. št. Ime jame Oddaljenost [m] Dolžina [m] Globina [m]
12297 Udor pri Veliki jami 216 13 7
8088 Zvezdica 318 53 18
12287 Spodmol pri Veliki jami 356 97 32
8475 Brezno pri mostu pred Lenarčico 426 11 6
11708 Blatno brezno pri Kalih 571 21 19
8090 Konjski rep 585 80 59
8473 Poševna jama pri Lenarčici 595 11 4
3564 Brezno pri Veliki jami za Lenaršico 620 105 43
8474 Izgubljena jama pri Lenarčici 625 46 16
7270 Brezno v zavoju vojaške ceste 648 28 28
Polna funkcionalnost je dostopna registriranim uporabnikom.

Trenutno stanje onesnaženosti jame

Datum Vir Stanje jame Vrsta odpadkov Nevarni? Živalski? Količina

Pretekla zabeležena stanja

Datum Vir Stanje jame Vrsta odpadkov Nevarni? Živalski? Količina

Objave


Ekskurzije

Datum Trajanje Namen Udeleženci Organizacija (-je)


Nadaljevanja

Opis Merilna točka Tip

Komentarji