Osnovni podatki o jami

Katastrska številka 7713
Ime jame Na Kržišču
Sinonim(-i)
Tip jame 1 5,5 - stopnjasto brezno, poševno brezno
Tip jame 2 -
Dolžina [m] 22
Globina [m] 20
Datum odkritja 15. 04. 2000
Organizacija (-je) JK Novo mesto
Avtor(-ji) zapisnika Podatek dostopen registriranim uporabnikom
Prvopristopnik(-i) Podatek dostopen registriranim uporabnikom
Datum vnosa 1. 11. 2001
Turistična jama Ne
Opomba

Podatki iz registra naravnih vrednot

Identifikacijska številka 47713
Režim vstopa odprta jama s prostim vstopom

Stanje jame

IZRK Ni podatka
eKataster Ni podatka

Položaj jame in kartografski podatki


DK-48 X 83541 Y 517356
DK-48: /
WGS-84: 45.89586, 15.21888
Kota vhoda [m n. m.] 359
List TTN-5 Novo mesto 8

Prostorski podatki

Naselje Sela pri Zburah
Občina Šmarješke Toplice
Katastrska občina Zbure

Razporeditev gradiva v katastru DZRJL

Kolona katastrskega gradiva 28
Mapa katastrskega gradiva 2

Bližnje jame

Kat. št. Ime jame Oddaljenost [m] Dolžina [m] Globina [m]
2798 Ajdovska jama 1253 5 2
2920 Brezno v Rebri pri Čužnji vasi 1355 11 9
6236 Lisična pod Gričem pri Klevevžu 1554 8 2
5840 Mala Klevevška jama 1600 5 1
411 Zgornja Klevevška jama 1622 209 12
13021 Udor na Jerengi 1622 10 10
410 Spodnja Klevevška jama 1627 318 14
2921 Jama v Debavcu 1876 16 10
2919 Svitla jama 2445 33 22
10177 Kozlevka 2456 13 5
Polna funkcionalnost je dostopna registriranim uporabnikom.

Trenutno stanje onesnaženosti jame

Datum Vir Stanje jame Vrsta odpadkov Nevarni? Živalski? Količina

Pretekla zabeležena stanja

Datum Vir Stanje jame Vrsta odpadkov Nevarni? Živalski? Količina

Objave


Ekskurzije

Datum Trajanje Namen Udeleženci Organizacija (-je)


Nadaljevanja

Opis Merilna točka Tip

Komentarji