Osnovni podatki o jami

Katastrska številka 7510
Ime jame Rov pri Kostanjeviški jami
Sinonim(-i) Tektonsko zrcalo
Tip jame 1 5,2 - vodoravna jama
Tip jame 2 -
Dolžina [m] 23
Globina [m] 23
Datum odkritja 10. 01. 1999
Organizacija (-je) JK Novo mesto
Avtor(-ji) zapisnika Podatek dostopen registriranim uporabnikom
Prvopristopnik(-i) Podatek dostopen registriranim uporabnikom
Datum vnosa 1. 10. 2000
Turistična jama Ne
Opomba

Podatki iz registra naravnih vrednot

Identifikacijska številka 47510
Režim vstopa odprta jama s prostim vstopom

Stanje jame

IZRK Ni podatka
eKataster Ni podatka

Položaj jame in kartografski podatki


DK-48 X 77178 Y 534072
DK-48: /
WGS-84: 45.83799, 15.43384
Kota vhoda [m n. m.] 179
List TTN-5 Kostanjevica 26

Prostorski podatki

Naselje Dolšce
Občina Kostanjevica na Krki
Katastrska občina Oštrc

Razporeditev gradiva v katastru DZRJL

Kolona katastrskega gradiva 32
Mapa katastrskega gradiva 1

Bližnje jame

Kat. št. Ime jame Oddaljenost [m] Dolžina [m] Globina [m]
518 Kostanjeviška jama 30 1871 47
7395 Spodmol pri Bizjakovi jami 113 28 8
7396 Bizjakova jama 114 558 8
8983 Brezno Pihalnik 126 22 8
10262 Brezno Avguštinec 275 26 20
11680 Dihalnik nad Bizjakovo jamo 290 50 13
11493 Jarkovičeva klet 310 11 11
9675 Brezno Kladu padu 422 12 12
10452 Brezno v gaju 445 10 10
7796 Pasje brezno 479 17 8
Polna funkcionalnost je dostopna registriranim uporabnikom.

Trenutno stanje onesnaženosti jame

Datum Vir Stanje jame Vrsta odpadkov Nevarni? Živalski? Količina

Pretekla zabeležena stanja

Datum Vir Stanje jame Vrsta odpadkov Nevarni? Živalski? Količina

Objave


Ekskurzije

Datum Trajanje Namen Udeleženci Organizacija (-je)


Nadaljevanja

Opis Merilna točka Tip

Komentarji