Osnovni podatki o jami

Katastrska številka 7395
Ime jame Spodmol pri Bizjakovi jami
Sinonim(-i)
Tip jame 1 5,1 - spodmol, kevderc
Tip jame 2 -
Dolžina [m] 28
Globina [m] 8
Datum odkritja 23. 05. 1997
Organizacija (-je) JK Novo mesto
Avtor(-ji) zapisnika Podatek dostopen registriranim uporabnikom
Prvopristopnik(-i) Podatek dostopen registriranim uporabnikom
Datum vnosa 1. 01. 2000
Turistična jama Ne
Opomba

Podatki iz registra naravnih vrednot

Identifikacijska številka 47395
Režim vstopa odprta jama s prostim vstopom

Stanje jame

IZRK Ni podatka
eKataster Ni podatka

Položaj jame in kartografski podatki


DK-48 X 77288 Y 534046
DK-48: /
WGS-84: 45.83898, 15.43351
Kota vhoda [m n. m.] 163
List TTN-5 Kostanjevica 26

Prostorski podatki

Naselje Globočice pri Kostanjevici
Občina Kostanjevica na Krki
Katastrska občina Oštrc

Razporeditev gradiva v katastru DZRJL

Kolona katastrskega gradiva 32
Mapa katastrskega gradiva 1

Bližnje jame

Kat. št. Ime jame Oddaljenost [m] Dolžina [m] Globina [m]
7396 Bizjakova jama 24 558 8
7510 Rov pri Kostanjeviški jami 113 23 23
518 Kostanjeviška jama 124 1871 47
8983 Brezno Pihalnik 150 22 8
11680 Dihalnik nad Bizjakovo jamo 227 50 13
10262 Brezno Avguštinec 340 26 20
11493 Jarkovičeva klet 389 11 11
9675 Brezno Kladu padu 529 12 12
10452 Brezno v gaju 540 10 10
7796 Pasje brezno 547 17 8
Polna funkcionalnost je dostopna registriranim uporabnikom.

Trenutno stanje onesnaženosti jame

Datum Vir Stanje jame Vrsta odpadkov Nevarni? Živalski? Količina

Pretekla zabeležena stanja

Datum Vir Stanje jame Vrsta odpadkov Nevarni? Živalski? Količina

Objave


Ekskurzije

Datum Trajanje Namen Udeleženci Organizacija (-je)


Nadaljevanja

Opis Merilna točka Tip

Komentarji