Osnovni podatki o jami

Katastrska številka 6471
Ime jame Jama nad Spodnjimi Poljanami
Sinonim(-i)
Tip jame 1 5,2 - vodoravna jama
Tip jame 2 -
Dolžina [m] 11
Globina [m] 0
Datum odkritja 10. 09. 1983
Organizacija (-je)
Avtor(-ji) zapisnika Podatek dostopen registriranim uporabnikom
Prvopristopnik(-i) Podatek dostopen registriranim uporabnikom
Datum vnosa 1. 11. 1994
Turistična jama Ne
Opomba

Podatki iz registra naravnih vrednot

Identifikacijska številka 46471
Režim vstopa odprta jama s prostim vstopom

Stanje jame

IZRK Ni podatka
eKataster Ni podatka

Položaj jame in kartografski podatki


DK-48 X 140120 Y 429650
DK-48: /
WGS-84: 46.4014, 14.08026
Kota vhoda [m n. m.] 800
List TTN-5 Bled 19

Prostorski podatki

Naselje Spodnje Gorje
Občina Gorje
Katastrska občina Spodnje Gorje

Razporeditev gradiva v katastru DZRJL

Kolona katastrskega gradiva 11
Mapa katastrskega gradiva 5

Bližnje jame

Kat. št. Ime jame Oddaljenost [m] Dolžina [m] Globina [m]
2379 Velika jama v Borštu 10 20 5
6470 Mala jama v Borštu 2 10 27 0
2378 Mala jama v Borštu 22 33 1
6473 Brlog nad Spodnjimi Poljanami 35 10 0
6472 Jama z dvorano 36 25 0
418 Zakoparjev prepad 628 21 13
3238 Jama v Blejskem vintgarju 700 15 9
6474 Brezno na Lazah 1770 46 10
2372 Prepad na Trbičih 1818 100 36
404 Gregoričeva prepad 2097 72 23
Polna funkcionalnost je dostopna registriranim uporabnikom.

Trenutno stanje onesnaženosti jame

Datum Vir Stanje jame Vrsta odpadkov Nevarni? Živalski? Količina

Pretekla zabeležena stanja

Datum Vir Stanje jame Vrsta odpadkov Nevarni? Živalski? Količina

Objave


Ekskurzije

Datum Trajanje Namen Udeleženci Organizacija (-je)


Nadaljevanja

Opis Merilna točka Tip

Komentarji