Osnovni podatki o jami

Katastrska številka 634
Ime jame Potočka zijalka
Sinonim(-i)
Tip jame 1 5,2 - vodoravna jama
Tip jame 2 -
Dolžina [m] 108
Globina [m] 21
Datum odkritja 9. 07. 1939
Organizacija (-je) Društvo za raziskavanje podzemskih jam (Ljubljana)
Avtor(-ji) zapisnika Podatek dostopen registriranim uporabnikom
Prvopristopnik(-i) Podatek dostopen registriranim uporabnikom
Datum vnosa 18. 09. 1990
Turistična jama Ne
Opomba arheološko najdišče

Podatki iz registra naravnih vrednot

Identifikacijska številka 40634
Režim vstopa odprta jama z nadzorovanim vstopom

Stanje jame

IZRK Ni podatka
eKataster Ni podatka

Položaj jame in kartografski podatki


DK-48 X 145083 Y 474944
DK-48: /
WGS-84: 46.44927, 14.66902
Kota vhoda [m n. m.] 1663
List TTN-5 Olševa 49

Prostorski podatki

Naselje Podolševa
Občina Solčava
Katastrska občina Logarska dolina

Razporeditev gradiva v katastru DZRJL

Kolona katastrskega gradiva 20
Mapa katastrskega gradiva 4

Bližnje jame

Kat. št. Ime jame Oddaljenost [m] Dolžina [m] Globina [m]
635 Macesnikova zijalka 740 60 5
4251 Strelški pekel 1972 30 30
637 Kapežnica 2188 10 1
5164 Brezno Bavaria 2391 70 48
4214 Golerjev pekel 2666 645 316
6953 Fidova zijalka 2903 25 9
3934 Klemenškov pekel 3997 455 310
7615 Ložekarjeva jama 4270 54 2
1291 Šikančeva zijalka 4394 45 17
4605 Zijalka nasproti Ribče peči 4849 55 18
Polna funkcionalnost je dostopna registriranim uporabnikom.

Trenutno stanje onesnaženosti jame

Datum Vir Stanje jame Vrsta odpadkov Nevarni? Živalski? Količina

Pretekla zabeležena stanja

Datum Vir Stanje jame Vrsta odpadkov Nevarni? Živalski? Količina

Nadaljevanja

Opis Merilna točka Tip

Komentarji