Osnovni podatki o jami

Katastrska številka 6001
Ime jame M-16 (Tolminski Migovec)
Sinonim(-i)
Tip jame 1 4,3 - jama z občasnim tokom
Tip jame 2 5,4 - brezno
Dolžina [m] 43009
Globina [m] 972
Datum odkritja 1. 01. 1983
Organizacija (-je) JS PD Tolmin, Imperial College Caving Club
Avtor(-ji) zapisnika Podatek dostopen registriranim uporabnikom
Prvopristopnik(-i) Podatek dostopen registriranim uporabnikom
Datum vnosa 18. 09. 1990
Turistična jama Ne
Opomba

Podatki iz registra naravnih vrednot

Identifikacijska številka 46001
Režim vstopa odprta jama s prostim vstopom

Stanje jame

IZRK Ni podatka
eKataster Ni podatka

Položaj jame in kartografski podatki


DK-48 X 123841 Y 405073
DK-48: /
WGS-84: 46.25202, 13.76402
Kota vhoda [m n. m.] 1852
List TTN-5 Tolmin 28

Prostorski podatki

Naselje Čadrg
Občina Tolmin
Katastrska občina Čadrg

Razporeditev gradiva v katastru DZRJL

Kolona katastrskega gradiva 7
Mapa katastrskega gradiva 3

Bližnje jame

Kat. št. Ime jame Oddaljenost [m] Dolžina [m] Globina [m]
4627 Migovec 11 50 6 6
4621 Migovec 1 54 112 61
4465 Kavkna jama 96 590 350
4626 Migovec 10 111 33 33
8284 M18 133 1472 792
8283 Vrtnarija 142 16632 898
4622 Migovec 6 143 85 67
10868 Vilinska jama 171 158 61
4630 Migovec 14 176 22 22
4485 Migovec 4 232 11 11
Polna funkcionalnost je dostopna registriranim uporabnikom.

Trenutno stanje onesnaženosti jame

Datum Vir Stanje jame Vrsta odpadkov Nevarni? Živalski? Količina

Pretekla zabeležena stanja

Datum Vir Stanje jame Vrsta odpadkov Nevarni? Živalski? Količina

Dokumenti o jami


6001 - M-16 (Tolminski Migovec)

Nov rekord tolminskih jamarjev -419 m
Datum dokumenta: 8. 02. 2012
Datum Ekskurzije:
Organizacija (-je):


Ekskurzije

Datum Trajanje Namen Udeleženci Organizacija (-je)


Nadaljevanja

Opis Merilna točka Tip

Komentarji