Osnovni podatki o jami

Katastrska številka 6001
Ime jame M-16 (Tolminski Migovec)
Sinonim(-i)
Tip jame 1 4,3 - jama z občasnim tokom
Tip jame 2 5,4 - brezno
Dolžina [m] 43009
Globina [m] 972
Datum odkritja 1. 01. 1983
Organizacija (-je) JS PD Tolmin
Avtor(-ji) zapisnika Podatek dostopen registriranim uporabnikom
Prvopristopnik(-i) Podatek dostopen registriranim uporabnikom
Datum vnosa 18. 09. 1990
Turistična jama Ne
Opomba povezana z 8284-4465-8283-10868-10180-8282-12114
Povezava v jamski sistem 10868, 8283, 8284, 4465, 6001, 8282, 10180, 12114,

Podatki iz registra naravnih vrednot

Identifikacijska številka 46001
Režim vstopa odprta jama s prostim vstopom

Stanje jame

IZRK Ni podatka
eKataster Ni podatka

Položaj jame in kartografski podatki


DK-48 X 123829 Y 405034
DK-48: /
WGS-84: 46.25184, 13.76351
Kota vhoda [m n. m.] 1839
List TTN-5 Tolmin 28

Prostorski podatki

Naselje Čadrg
Občina Tolmin
Katastrska občina Čadrg

Razporeditev gradiva v katastru DZRJL

Kolona katastrskega gradiva 7
Mapa katastrskega gradiva 3

Bližnje jame

Kat. št. Ime jame Oddaljenost [m] Dolžina [m] Globina [m]
4627 Migovec 11 9 6 6
4621 Migovec 1 13 112 61
4626 Migovec 10 70 33 33
4465 Kavkna jama 101 590 350
8284 M18 134 1472 792
4622 Migovec 6 154 85 67
4630 Migovec 14 159 22 22
8283 Vrtnarija 165 16632 898
10868 Vilinska jama 198 158 61
4485 Migovec 4 208 11 11
Polna funkcionalnost je dostopna registriranim uporabnikom.

Trenutno stanje onesnaženosti jame

Datum Vir Stanje jame Vrsta odpadkov Nevarni? Živalski? Količina

Pretekla zabeležena stanja

Datum Vir Stanje jame Vrsta odpadkov Nevarni? Živalski? Količina

Dokumenti o jami


6001 - M-16 (Tolminski Migovec)

Nov rekord tolminskih jamarjev -419 m
Datum dokumenta: 8. 02. 2012
Datum Ekskurzije:
Organizacija (-je):


Ekskurzije

Datum Trajanje Namen Udeleženci Organizacija (-je)


Nadaljevanja

Opis Merilna točka Tip

Komentarji