Osnovni podatki o jami

Katastrska številka 5840
Ime jame Mala Klevevška jama
Sinonim(-i)
Tip jame 1 5,1 - spodmol, kevderc
Tip jame 2 -
Dolžina [m] 5
Globina [m] 1
Datum odkritja 1. 04. 1986
Organizacija (-je) JK VPB Novo mesto
Avtor(-ji) zapisnika Podatek dostopen registriranim uporabnikom
Prvopristopnik(-i) Podatek dostopen registriranim uporabnikom
Datum vnosa 18. 09. 1990
Turistična jama Ne
Opomba

Podatki iz registra naravnih vrednot

Identifikacijska številka 45840
Režim vstopa odprta jama s prostim vstopom

Stanje jame

IZRK Ni podatka
eKataster Ni podatka

Položaj jame in kartografski podatki


DK-48 X 84730 Y 518428
DK-48: /
WGS-84: 45.90653, 15.23274
Kota vhoda [m n. m.] 180
List TTN-5 Novo mesto 9

Prostorski podatki

Naselje Grič pri Klevevžu
Občina Šmarješke Toplice
Katastrska občina Zbure

Razporeditev gradiva v katastru DZRJL

Kolona katastrskega gradiva 28
Mapa katastrskega gradiva 2

Bližnje jame

Kat. št. Ime jame Oddaljenost [m] Dolžina [m] Globina [m]
411 Zgornja Klevevška jama 22 209 12
410 Spodnja Klevevška jama 29 318 14
6236 Lisična pod Gričem pri Klevevžu 48 8 2
2798 Ajdovska jama 389 5 2
2920 Brezno v Rebri pri Čužnji vasi 1434 11 9
2921 Jama v Debavcu 1523 16 10
7713 Na Kržišču 1600 22 20
13021 Udor na Jerengi 1697 10 10
2919 Svitla jama 2439 33 22
5677 Prepadna v Šhovcu 3968 20 12
Polna funkcionalnost je dostopna registriranim uporabnikom.

Trenutno stanje onesnaženosti jame

Datum Vir Stanje jame Vrsta odpadkov Nevarni? Živalski? Količina

Pretekla zabeležena stanja

Datum Vir Stanje jame Vrsta odpadkov Nevarni? Živalski? Količina

Objave


Ekskurzije

Datum Trajanje Namen Udeleženci Organizacija (-je)


Nadaljevanja

Opis Merilna točka Tip

Komentarji